Η εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

από | 4 Απρ 2017 | Τεχνικά Άρθρα

Τι περιλαμβάνει η Εσωτερική Εγκατάσταση

Η εσωτερική εγκατάσταση ξεκινάει από το μετρητή (που τοποθετεί η ΕΔΑ Αττικής) και καταλήγει στην έξοδο απαγωγής καυσαερίων (στην καπνοδόχο). Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι βάνες, οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, οι θυρίδες αερισμού, οι συνδέσεις, η καπνοδόχος, τα φρεάτια και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου, κ.ά.).

  • Ανιχνευτής αερίου

Η εγκατάσταση του ανιχνευτή αερίου δεν είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για μια συσκευή που αναγνωρίζει άμεσα τυχόν διαρροή φυσικού αερίου στο χώρο, έχοντας τη δυνατότητα να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο ανιχνευτής συνδέεται με ένα συναγερμό, που ειδοποιεί ηχητικά για τη διαρροή, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με μια ηλεκτροβάνα που τοποθετείται κοντά στη χειροκίνητη βάνα μετά το μετρητή. Μόλις ο ανιχνευτής εντοπίσει αέριο διακόπτει το ρεύμα στην ηλεκτροβάνα, οπότε η παροχή φυσικού αερίου σταματά διασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία σας. Οι ανιχνευτές αερίου θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 4-5 χρόνια.

  • Κεντρική βάνα διακοπής φυσικού αερίου

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις η κεντρική βάνα διακοπής της παροχής φυσικού αερίου βρίσκεται αμέσως μετά το μετρητή. Προτείνεται η τοποθέτηση πάνω της με την ένδειξη «διακοπή κεντρικής παροχής» ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής να είναι γνωστή σε όλους η θέση της. Βάνες διακοπής θα πρέπει να τοποθετηθούν και πριν από την κάθε συσκευή φυσικού αερίου καθώς και μια εντός λεβητοστασίου. Όλες οι βάνες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες.

  • Διατάξεις αερισμού

Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα χρησιμεύει για την καύση του φυσικού αερίου στις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται μέσω ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς ή με μηχανική προσαγωγή/απαγωγή. Στην περίπτωση των συσκευών κλειστού τύπου (τύπου C) το οξυγόνο για την καύση λαμβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον και δεν υπάρχει ανάγκη αερισμού του χώρου.   Αν δεν υπάρχει αρκετός αέρας τότε, όπως και στη περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει ο κίνδυνος ατελούς καύσης και σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό. Συνεπώς για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να κρατάτε τις διόδους-θυρίδες με τις γρίλιες αερισμού ανοικτές και καθαρές.

  • Διατάξεις απαγωγής καυσαερίων

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμινάδα ή η συσκευή δεν απαιτεί καμινάδα οι θυρίδες αερισμού θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά στον τοίχο του χώρου όπου βρίσκονται οι συσκευές, ώστε να απάγονται τα καυσαέρια. Αν δεν υπάρχει καλή απαγωγή των καυσαερίων καύσης, τότε, όπως και στην περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει ο κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό.    Συνεπώς για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να καθαρίζετε τις καμινάδες (καπέλο) και να τις διατηρείτε σε καλή κατάσταση.

Καλή λειτουργία & συντήρηση Εσωτερικής Εγκατάστασης

Για να είστε σίγουροι ότι επιτυγχάνεται το μέγιστο της απόδοσης και ασφάλειας της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών του φυσικού αερίου που διαθέτετε φροντίστε για την καλή λειτουργία και συντήρηση αυτών. Αναθέσετε τις σχετικές εργασίες σε αδειοδοτημένους τεχνικούς, τηρήστε ένα αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν στη χρήση του φυσικού αερίου και κρατήστε ένα ενημερωμένο ημερολόγιο συντήρησης.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η επιθεώρηση της εσωτερικής εγκατάστασης και η συντήρηση των συσκευών;

Η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης προτείνεται να γίνεται 1 φορά το χρόνο, ώστε να εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης, άνεση και ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τις συσκευές φυσικού αερίου. Για κάθε παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση ή στις συσκευές σας θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους και ειδικευμένους υδραυλικούς, τεχνικούς καυστήρων και μηχανικούς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 963/2003) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση “πιστοποιητικού επανελέγχου”.

Συμβόλαιο συντήρησης

Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να σας προτείνει ένα συμβόλαιο τακτικής συντήρησης. Έτσι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να θυμάστε κάθε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση των συσκευών σας και από το άγχος της ασφάλειας σας.

Πηγή: ΕΔΑ Αττικής