Διαδικασία Σύνδεσης Φυσικού Αερίου

από | 4 Απρ 2017 | Τεχνικά Άρθρα

Για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ακολουθείτε τα εξής απλά βήματα:

1. Έλεγχος Δικτύου Φυσικού Αερίου

Το πρώτο και απαραίτητο βήμα, είναι να ελέγξουμε εάν στην διεύθυνση σας υπάρχει ενεργό δίκτυο Φυσικού Αερίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την εφαρμογή αναζήτησης διαθεσιμότητας δικτύου στην ιστοσελίδα ΕΔΑ Αττικής ή να καλέσετε στο 1133.

2. Αυτοψία από Μηχανικό στον χώρο σας

Εφόσον λοιπόν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του διαμερίσματος ή της πολυκατοικίας σας με το δίκτυο Φυσικού Αερίου, προγραμματίζεται ραντεβού με μηχανικό μας στον χώρο σας. Σας ενημερώνει για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την σύνδεσή σας και στην συνέχεια σας παραδίδει έγγραφη και δεσμευτική οικονομοτεχνική πρόταση.

3. Σύμβαση Παροχής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την τοποθέτηση του μετρητή σας. Καταθέτουμε για εσάς την αίτηση σύνδεσης Παροχής Φυσικού Αερίου καθώς και την αίτηση προμήθειας Φυσικού Αερίου και εκδίδουμε τις σχετικές συμβάσεις, μετά την έγκριση των αιτήσεων.

Αφού καταθέσετε το ποσό της εγγύησης και τελών σύνδεσης (όταν απαιτείται), υπογράφετε την σύμβαση παροχής και προμήθειας Φυσικού Αερίου.

4. Εσωτερική Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων και την τοποθέτηση του μετρητή Φυσικού Αερίου, καταθέτουμε την Μελέτη της Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου στην ΕΔΑ. Μετά την έγκριση της μελέτης, κατασκευάζεται η Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου.

5. Ενεργοποίηση της Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Αφού ολοκληρώσουμε τις εργασίες, προγραμματίζουμε ραντεβού για έλεγχο της εγκατάστασης με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρίας Διανομής Αερίου. Μετά τον έλεγχο, ο αρμόδιος ελεγκτής μας ανοίγει την παροχή προς χρήση. Στην συνέχεια ρυθμίζουμε τις συσκευές Φυσικού Αερίου και σας παρουσιάζουμε τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού.