Χρήσιμα Έγγραφα

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε χρήσιμα έγγραφα σχετικά με το Φυσικό Αέριο και την θέρμανση, όπως ισχύουσες νομοθεσίες και διατάξεις, καθώς και απαιτούμενα έντυπα για την σύνδεσή σας με το δίκτυο ΦΑ.

Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου για πίεση έως και 500 mbar (ΦΕΚ Β’ 976/28-03-2012) [ Προβολή ] [ Λήψη ]

Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας Διαμερίσματος για σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου για θέρμανση [ Προβολή ] [ Λήψη ]

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας για σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου για θέρμανση [ Προβολή ] [ Λήψη ]

ΠΔ 27/1985 [ Προβολή ] [ Λήψη ]

ΠΔ 420/1987 [ Προβολή ] [ Λήψη ]

Καλέστε μας στο

Γράψτε μας στη διεύθυνση