Συχνές Ερωτήσεις

Η σελίδα εμπλουτίζεται συνεχώς και έχει στόχο να δώσει άμεσα απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν έχετε. Βρείτε απαντήσεις γύρω από θέματα τεχνολογίας θέρμανσης και ενημερωθείτε για τις διαδικασίες σύνδεσης με το δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Τι είναι το Φυσικό Αέριο?

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και συναντάται είτε μόνο του είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου. Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά. Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές.

Ποιες είναι οι χρήσεις του Φυσικό Αέριο?

Το ΦΑ μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:

 • Θέρμανση χώρων
 • Παροχή ζεστού νερού χρήσης
 • Παραγωγή ατμού
 • Μαγείρεμα
 • Ψήσιμο
 • Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής/ψυκτικής & ηλεκτρικής ενέργειας)
 • Κλιματισμό
 • Πλήθος επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, φανοποιεία, χρυσοχοεία κ.α)
 • Παραγωγή προϊόντων στη βιομηχανία
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Φυσικό Αέριο?
 • Το φυσικό αέριο είναι η πιο οικονομική επιλογή συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο και ηλεκτρικό ρεύμα).
 • Οι συσκευές ΦΑ έχουν υψηλότερη απόδοση, εύκολη και χαμηλότερου κόστους συντήρηση
 • Ακρίβεια στη μέτρηση της κατανάλωσης
 • Πληρωμή λογαριασμού μετά την κατανάλωση
 • Δεν απαιτείται δεξαμενή καθώς είναι σταθερά διαθέσιμο από το δίκτυο
 • Προσφέρει πλήρη αυτονομία. Με χρήση αυτόνομων επίτοιχων λεβήτων σε κάθε διαμέρισμα παράγοντας μόνο θέρμανση ή θέρμανση ΚΑΙ ζεστό νερό. Τοποθετώντας ένα μετρητή Φ.Α. σε κάθε διαμέρισμα πληρώνεις όσο καταναλώνεις.
Πώς γίνεται να χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο για την θέρμανση της πολυκατοικίας?

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε φυσικό αέριο, θα πρέπει αρχικά να γίνει η αίτηση για τον μετρητή σας. Στην συνέχεια κατατίθεται στην εταιρία αερίου μελέτη από Μηχανικό.

Αυτό που πρέπει να αρχικά να γίνει είναι να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος καυστήρας πετρελαίου με νέο φυσικού αερίου, καθώς και να κατασκευαστεί η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου από τον μετρητή που θα τοποθετήσει η εταιρία αερίου έως και τον καυστήρα. Πρέπει να υπάρχει ή να κατασκευαστεί το κατάλληλο άνοιγμα αερισμού του χώρου, ανάλογα με την ισχύ του λέβητα. Ακόμα, θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καθαριστεί κατάλληλα η δεξαμενή πετρελαίου, εάν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον λέβητα. Όλες οι εγκαταστάσεις γίνονται βάση του ΦΕΚ976.

Πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε σύστημα αυτονόμησης σε πολυκατοικία?

Μπορείτε να μετατρέψετε την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας σας σε αυτόνομη εύκολα και γρήγορα, χωρίς υδραυλικές παρεμβάσεις μέσα στα διαμερίσματα.

Για να έχετε αυτόνομη θέρμανση, απαιτείται η αντικατάσταση των διακοπτών προσαγωγής (επάνω διακόπτης) των θερμαντικών σωμάτων με νέους θερμοστατικούς, οι οποίο θα έχουν επάνω θερμοστατικές κεφαλές και η τοποθέτηση κατανεμητών επάνω στα θερμαντικά σώματα, οι οποίο θα μετράνε την ενέργεια που καταναλώνει το κάθε ένα.
Τόσο απλά…!

Τι είναι ο επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης?

Οι επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης, έχουν αντικαταστήσει πλέον τους λέβητες συμβατικής τεχνολογίας. Ο λέβητας συμπύκνωσης ήρθε για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση του Φυσικού Αερίου. Η διαφορά του λέβητα συμπύκνωσης με τους συμβατικούς λέβητες, είναι ότι χρησιμοποιεί την θερμότητα που εκλύεται στα καυσαέρια που απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα για να την αποδώσει στο νερό του κυκλώματος. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνεται λιγότερο καύσιμο για να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία του νερού.

Χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των άλλων ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας για να μπορέσω να κάνω αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης στο διαμέρισμά μου?

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α241/23.12.2016), στο άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος 8: «Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Όπως προκύπτει βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου, η τοποθέτηση αυτόνομης μονάδας θέρμανσης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή η αυτονόμηση διαμερίσματος από την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου θέρμανση, δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου (γενική συνέλευση πολυκατοικίας) ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα (προηγούμενη ενημέρωση πολεοδομίας κλπ.), πέραν της άδειας χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις αρμόδιες ΕΔΑ.

Πώς μπορώ να έχω αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο στο διαμέρισμά μου που είναι σε παλαιά πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση?

Για να εγκαταστήσετε αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, αποκόπτονται όλα τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματός σας από το υφιστάμενο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Στην συνέχεια, κατασκευάζεται ένα νέο δίκτυο θέρμανσης, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματός σας. Το νέο δίκτυο συνδέεται με τον επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου. Τοποθετείται θερμοστάτης χώρου στο διαμέρισμα σας, από τον οποίο ελέγχετε την λειτουργία της θέρμανσής σας.

Χρειάζεται συντήρηση ένας λέβητας Φυσικού Αερίου?

Οι λέβητες και οι καυστήρες Φυσικού Αερίου πρέπει να συντηρούνται μία φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654Β).

Μετά την συντήρηση /ρύθμιση εκδίδεται το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, για την τήρησή του στο αρχείο σας (αρχείο εγκατάστασης αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.).

Ακόμα, κάθε τέσσερα (4) χρόνια θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ976Β).

Μετά τον έλεγχο, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας για την τήρησή του στο αρχείο σας.

Τι είναι η αντλία θερμότητας?

Η αντλία θερμότητας είναι ένα μηχάνημα που έχει την ικανότητα να αντλεί θερμική ενέργεια από μία «δεξαμενή» και να τη μεταφέρει σε μία άλλη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντλείται θερμότητα από το περιβάλλον προς την κατοικία επιτυγχάνοντας αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας (θέρμανση). Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αντίθετα, η άντληση γίνεται από το εσωτερικό της κατοικίας με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη).

Ουσιαστικά λοιπόν, η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί το περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει έναν χώρο και όχι ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται μόνο στο στάδιο της άντλησης θερμότητας και ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση. Το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης και γι’ αυτό η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι πολύ μικρή, σε σχέση με το αποτέλεσμα που παίρνουμε σε ψύξη ή θέρμανση.

Υπάρχουν αρκετοί τύπο αντλιών θερμότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με ενδοδαπέδια θέρμανση, είτε με θερμαντικά σώματα ή FCU.

Καλέστε μας στο

Γράψτε μας στη διεύθυνση