Επιδότηση εγκατάστασης για κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις

από | 5 Απρ 2017 | Αρχική, Νέα

Συνδεθείτε τώρα με το δίκτυο Φυσικού Αερίου και κερδίστε έως και 3.000€ για κεντρική θέρμανση και 750€ για αυτόνομη θέρμανση σε διαμέρισμα ή μονοκατοικία.

Ακόμα πιο προσιτή η εγκατάσταση Φυσικού Αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές

Σε ισχύ βρίσκεται από την Δευτέρα 3 Απριλίου, το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής.

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, έχετε την δυνατότητα να αντικαταστήσετε το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας ή του διαμερίσματός σας, με Φυσικό Αέριο, και να επιδοτηθείτε μέρος της συνολικής δαπάνης.

Ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, για να προχωρήσετε άμεσα σε σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Επιδοτούμενο Ποσό

Για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης το επιδοτούμενο ποσό, ορίζεται βάση της αιτούμενης ισχύος, όπως παρακάτω:

Κατηγορία Σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα Επιδοτούμενο ποσό (€) (συμπ.Φ.Π.Α.)
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* > 200.000 3.000 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 170.001 – 200.000 2.250 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 120.001 – 170.000 1.500 €
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 35.001 – 120.000 1.100 €
Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση <= 35.000 750 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη <= 35.000 360 €

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για την ένταξή σας στο πρόγραμμα επιδότησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής Όρων Συμμετοχής
 • Σύμβαση Επιδότησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Επιδότησης
 • Τιμολόγιο

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου για θέρμανση διαμερίσματος:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής Όρων Συμμετοχής
 • Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημ/νια σύμβασης σύνδεσης)
 • Σύμβαση Επιδότησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Επιδότησης
 • Τιμολόγιο

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου σε μονοκατοικία:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής Όρων Συμμετοχής
 • Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημ/νια σύμβασης σύνδεσης)
 • Σύμβαση Επιδότησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εκχώρησης Επιδότησης
 • Τιμολόγιο

Διάρκεια Προγράμματος

Η επιδότηση ισχύει για καταναλωτές για τους οποίους θα έχει εκδοθεί άδεια χρήσης (ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης) την εγκατάστασή τους έως και 30/11/20174 ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού της Εταιρίας διανομής Αερίου Αττικής.

Προγραμματίστε άμεσα ραντεβού με μηχανικό για αυτοψία στο χώρο σας και επωφεληθείτε από το πρόγραμμα επιδότησης.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».

Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν στις 03/04/17 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου).

Η επιδότηση ισχύει για περιορισμένο αριθμό σύνδεσης και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Η υποβολή ορθού φύλλου καύσης καθορίζει με προτεραιότητα την έκδοση άδειας χρήσης.

Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 30/11/17.

Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).

Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ).

Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 01/01/17 και μετά.

Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το φυσικό αέριο.

Ενημερωθείτε για...

Τις διαδικασίες σύνδεσης
Φυσικό Αέριο για το Σπίτι